Biztosítás

Cégünk rendelkezik szállítmányozói (speditőri) felelősségbiztosítással, mely azon balesetszerűen bekövetkező dologi károkra nyújt fedezetet, amelyeket a biztosított az általa üzleti szerződés alapján végzett szállítmányozói minőségében, szállítmányozási szerződésen/megbízáson alapuló felelőssége körében, ill. következtében okozott.

A fedezet kiterjed: Az áruban keletkezett olyan károkra, amelyekért fuvarozó módjára felel, amelyek szállítmányozói tevékenysége körében keletkeztek.

Azonban ez a biztosítás sem fedezheti biztonsággal a megbízó valamennyi veszteségét kár esetén.

Erre az áru “all risk” biztosítása szolgál, melynek megkötése – különösen nagy értékű áruk szállítása esetén – mindenképpen ajánlott. Káresemény bekövetkeztekor ez a biztosítás nem csak a tényleges kárt fedezi teljes egészében, de az elmaradt haszonra és a pótszállítások költségeire is fedezetet nyújthat. Az árubiztosítást az áru tulajdonosa kötheti meg, vagy a megbízó/tulajdonos nevében és költségére társaságunk megköti azt. Az árubiztosítás megköthető egyedileg, szállítmányonként vagy éves átalánybiztosítás formájában.

Amennyiben igénye van biztosítás megkötésére, kérje egyedi ajánlatunkat!