Vámkezelés

A vámjogi szabályozás értelmében minden, a vámhatáron átlépő (beszállított vagy kiszállított) vámárut, árut be kell jelenteni az illetékes vámhivatalnál. A vámhatáron áruval, vámáruval átlépni csak az arra kijelölt vámúton, határátkelőhelyen szabad.
A vámjog vámáruként definiálja azt a külföldről bekerülő árut vagy azt a belföldi árut, amelyet külföldre exportcéllal szándékoznak kiszállítani, és amelyre az államnak közteher-követelése áll fenn. A vámáru jelleg akkor szűnik meg, ha arra a vámterhet (a vámot, fogyasztási adót, import áfát, jövedéki adót) megfizetik, vagy export esetében a közteherköteles áru a vámhatóság által igazoltan kilép a vámhatáron.
A szállítmányozáshoz kapcsolódó vámeljárást mindig ügyfél írásbeli megbízása alapján indul el az erre előzetesen megküldött formanyomtatványon. A vámeljárásokhoz tartozik az árutovábbítás, a vámraktározás, az ideiglenes behozatali eljárás, az aktív feldolgozás, a passzív feldolgozás, a vámfelügyelet melletti feldolgozás, a belföldi forgalom számára történő vámkezelés, a kiviteli ellenőrzés, az ideiglenes kivitel és a vámszabad területre történő ki- és betárolás.

Cégünk a vámügynöke révén segíti ügyfeleit, hogy a vámkezelés folyamata az elejétől a végéig zökkenőmentesen történjen.