Tengeri szállítmányozás

Cégünk az export-import tengeri szállítmányozásban is részt vesz. Cégünk ügynökökkel rendelkezik a Távol-Keleti országokban, hogy segítse a konténerszállítás zökkenőmentességét.

Okmánya a Bill of Lading (B/L), mely értékpapír, azaz az áru feletti tulajdonjogot testesíti meg. A konténer nem adható ki a B/L bemutatása nélkül.

Leggyakrabban használt paritások: EXW, FOB, CIF/CFR

EXW – Ex Works – Üzemből (megnevezett helység)

Az eladó számára a legkevesebb kötelezettség vállalásával jár.

Eladó kötelezettségei:

 • Akkor teljesít, amikor a vevő részére bocsátja az árut a saját telephelyén
 • Nem köteles felpakolni a vevő által biztosított járműre és nem feladata az exportra történő vámoltatás de a vevő kérésére, költségére, kockázatára gondoskodni köteles a szállító eszközbe berakodásról, ill. segítséget kell adnia az áru exportálásához szükséges okmányok megszerzéséhez
 • Értesíti a vevőt mikor és hol adja át az árut
 • Szállításra alkalmas, megfelelő csomagolás, jelzésekkel látja el az árut
 • Fizeti az ellenőrzési költségeket, amelyek az áru rendelkezésre bocsátásához szükségesek (pl. mérlegelés)

Vevő kötelezettségei:

 • Visel minden költséget és kockázatot, mely az eladó telephelyétől a rendeltetés helyére jutással kapcsolatosak
 • Köteles gondoskodni az exportáláshoz és importáláshoz szükséges minden engedélyről és eleget tenni minden vámkezelési formaságnak
 • Ha jogosult az átvétel helyét és idejét meghatározni értesítenie kell az eladót ha elmulasztja, akkor az ebből adódó többletköltséget meg kell fizetnie
 • Át kell vennie az árut ha nem akkor szintén ki kell fizetnie az ebből adódó összes többletköltséget

FOB – Free on Board- költségmentesen a hajó fedélzetére (megnevezettt elhajózási kikötő)

Eladó:

 • exporthoz szükséges engedélyek beszerzése
 • a meghatározott időben, a kikötői szokásoknak megfelelően kell az árut átadnia az elhajózási kikötőben, a vevő által megnevezett hajó fedélzetén
 • értesíteni a vevőt, hogy az árut a hajó fedélzetére leszállította, szokásos okmányok átadása, mely igazolja, hogy az áru átadásra került.

Vevő:

 • a vevő saját költségére szerződik az áru elszállítására a megnevezett kikötőből
 • értesítés küldése az eladónak az átadás helyéről, idejéről
 • minden többletköltség és kockázat viselése, ami azért keletkezik, mert a hajó nem érkezett időben, vagy nem képes az áru átvételére, ill. ha nem értesítette az eladót

Költség és kockázat átszállás helye ( eladóról a vevőre): az elhajózási kikötőben, amikor az áru áthalad a hajókorlát felett

CIF – Cost, Insurance and Freight – Költség, biztosítás és fuvardíj (megnevezett rendeltetési kikötő)

 • kétpontos, tengeri
 • annyiban különbözik a CFR-től, hogy az eladó nemcsak a költséget viseli a rendeltetési kikötőig, hanem a biztosítási díjat is

Biztosítás:

 • az eladó a saját költségén köti, de a vevő a kedvezményezett
 • a biztosítás a legkisebb fedezetre szól (FPA, „C”) a szerződéses ár 110%-ára nyújt fedezetet, a szerződés valutájában
 • a vevő kívánságára köthet az eladó biztosítást háborúk, sztrájkok, lázadások és zavargások kockázatára
 • az eladó plusz kötelezettsége a biztosítási kötvény (értékpapír)átadása a vevőnek

CFR – Cost and Freight – Költség és fuvardíj (megnevezett rendeltetési kikötő)

Eladó:

 • a megnevezett rendeltetési kikötőig viseli a fuvardíjat és a költségeket
 • export engedély beszerzése, export célú vámkezelés
 • megköti a fuvarozási szerződést saját költségére a rendeltetési kikötőig
 • adott napon az elhajózási kikötőben a hajó fedélzetén átadja az árut
 • kockázatviselés, amíg az áru át nem halad az elhajózási kikötőben a hajókorlát felett
 • kirakodó kikötőben felmerülő költségek (kirakodási ktg., rakpart használati díj), amit a szerződés megkötésekor felszámol a fuvarozó
 • átadja a rendeltetési kikötőig történt bérmentesítést igazoló szállítási okmányt /az okmány keltének az elszállításra kikötött határidőn belül kell lennie,
 • biztosítania kell azt, hogy felmutatásával a rendeltetési helyen követelni lehessen az árut a fuvarótól/
 • olyan ellenőrző műveletek fizetése, amelyek az átadáshoz szükségesek (mérlegelés, számlálás
 • szállítási módnak megfelelő csomagolás, csomagolást megfelelőjelzésekkel ellátni

Vevő:

 • import engedélyek beszerzése, importra történő vámkezelés
 • áru átadásának elfogadása, ha az megfelelően történt, az áru átvétele a fuvarozótól a rendeltetési kikötőben
 • ha jogosult a kikötőt és az időpontot meghatározni értesítés az eladónak
 • fizeti az átadást követően felmerült költségeket (kivéve a fuvarozási szerződésben feltüntetettet)
 • kockázat viselése onnantól fogva, hogy az áru áthalad az elhajózási kikötőben a hajókorlát felett

Költség átszállás helye (eladóról vevőre): rendeltetési kikötő

Kockázat átszállás helye (eladóról vevőre): elhajózási kikötő hajókorlát felett

Csomagolási egység: a konténerben leginkább kartonban vannak az áruk elhelyezve.

Leggyakrabban használt kikötők: Hamburg, Koper

Gyűjtő (LCL): a tengeri gyűjtő esetében a konténerben több ügyfél áruja található illetve a hajó több kikötőben is vesz fel árut. Ez a módozat olcsóbb, mint a komplett konténeres szállítás viszont a tranzitidő a fentiek miatt hosszabb.

Komplett (FCL) konténer szállítás esetében a konténerben egy ügyfél áruja található meg, így gyorsabb a futási idő viszont drágább a fuvar díja.